Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Back office modulok
Pénzügy    és    könyvelés :    számlázás,    folyószámlák    analitikája,    áfa    analitika,    főkönyvi    könyvelés, mérleg és eredmény-kimutatás, cash-flow CRM   modul :   szerződések,   dokumentumok,   feladatok,   projektek   kezelése,   partnerkapcsolatok   és marketing munkák támogatása Tárgyieszköz-nyilvántartás :   tárgyi   eszköz   kartonok   nyilvántartása,   az   eszközökben   bekövetkezett változások elszámolása Házi pénztár:  pénztárbizonylatok, időszaki pénztárjelentés Bank   &   Adó   modul:    utalások   előkészítése,   adatok   átadása,   átvétele   a   banki   termináloknak,   adó analitika, likviditási kimutatások, ABEVJAVA program kiszolgálása Vezetői     információs     rendszer:      vállalkozás     egyedi     igénye     szerinti     jelentések,     kimutatások, táblázatok készítése Konszolidált mérleg  készítése

Pénzügyi- könyvelési modul

A    Visual    Apolló    rendszer    back-office    modulja    általános    rendszer,    bármely    üzletágú társaság   elvárásainak   maximálisan   eleget   tesz.   Programunk   mindenkor   megfelel   az   érvényes jogszabályoknak. A   Visual      Apolló   működését   a   rendszer   bevezetésekor   a   társaságra   számviteli   politikájának megfelelően    beállítjuk.    Ilyen    pl.:    a    könyvvezetés    módja    (elsődlegesen    költségnem    vagy költséghelyre      könyvelnek,      a      könyvvezetés      devizaneme,      a      számlarend      felépítését, gyűjtőszámlák használatát. A   partnertörzsünk   az   ügyfelek   legfontosabb   adatait   nyilvántartja.   Összeköthetjük   a   Heti csődértesítő   adatbázisával,   amivel   kiszűrhetjük   a   problémás   ügyfeleket.   A   vevők   megítélését   a hitelképesség vizsgálat is segíti. A   Visual      Apolló   képes   belföldi   és   külföldi   számlákat   egyaránt   készíteni    mind   forintban,   mind devizában.     A     számlázást     előre     definiált     számlamaszkokat     segíthetik,     melyben     előre megadhatjuk   a   könyvelési   és   áfa   adatait   is,   amely   lehetővé   teszi   a   számvitelt   nem   ismerők számára    is    azonnal    könyvelt    számlák    készítése.    A    számlázandó    tételeket    Excel    fájlból    is fogadhatjuk.     Lehetőség     van     a     számlák     elektronikus     aláírására     és     e-mailben     történő továbbítására. A   számla   formája   a   vállalkozás   igénye   szerint   alakítható.   Az   külföldi   számla   magyar,   angol és   német   nyelven   egyaránt   kiírja   a   számla   állandó   szövegeit.   Hiba   esetén   akár   helyesbítő számlával korrigálhatjuk, akár sztornírozhatjuk azt.   A   számla   készítésekor   lehetőség   van   a   fizetési   határidő   szerint   a   megbontására,   így   az építőiparban oly fontos garanciális visszatartások kezelése is megoldott a rendszerben. A   Visual      Apolló   egyik   legfőbb   előnye   az   egyszeres   adatbevitel.   Az   analitikákban   rögzített (készített)   számlák   azonnal   bekerülnek   a   főkönyvi   könyvelésbe   és   az   áfa   analitikába    is.   A   rendszer természetesen   biztosítja   a   folyamatos   egyezőséget   a   főkönyv,   analitika,   illetve   áfa   kimutatások között. Nagy    hangsúlyt    fektetünk    a    felhasználók    „egyéni    ízlésének”    kielégítésére,    igényeinek kiszolgálására   is.   A   számla-formátumon   túl   a   pénzügyi   levelezések   (egyenlegközlő,   fizetési felszólítás,   késedelmi   kamatközlő   levél,   kompenzáló   levél)   is   a   cég   saját   emblémával,   saját   ízlés szerint  kialakíthatóak. Az   értékvesztés   elszámolása   a   számviteli   politikánknak   megfelelően   történik.   Az   egyedi értékelést   figyelembe   véve   a   Visual   Apolló   rendszerben   vevőnkként,   számlánként   különböző százalékban      elszámolja      az      értékvesztést.      Nem      csak      az      elszámolásra,      hanem      a visszakönyvelésre is lehetőség nyílik. A    Visual    Apolló    lehetőséget    biztosít    a    beérkező    szállítói    számlák     iktatására,    igazolásra történő   kiadására   (akár   belső   levelezési   rendszeren   keresztül),   rögzíthetjük   az   igazolás   tényét, lekönyvelhetjük     a     számlát,     rendelkezhetünk     a     kifizetésről.     A     szállítói     számlák     adatait beolvashatjuk    az    elektronikus    aláírású    számla    XML    állományából.    Ha    a    számlákat    papír formájában   kapjuk,   akkor   tudunk   ajánlani   olyan   karakterfelismerő   rendszert,   amely   adatai szintén automatikusan bekerüljenek az Apolló rendszerbe. A   költségek,   kiadások   között   sok   olyan   tétel   van,   amely   több   hónapot,   akár   több   évet   is érintenek.   E   tételeink   időbeli   elhatárolására    már   a   szállítói   számlák   rögzítésekor,   vevői   számla készítésekor    lehetőséget    biztosít    a    rendszer.    Meg    lehet    határozni,    hogy    mikortól    és    hány hónapra   szeretnénk   elhatárolni   a   költségeinket   ill.   az   árbevételt.   A   rendszer   automatikusan szétbontja     az     összeget     a     meghatározott     időszakara,     így     a     havi     bontású     eredmény- kimutatásunk   a   valós   képet   fogja   mutatni   és   év   végén   sincs   gondunk   az   időbeli   elhatárolások könyvelésével. A   devizás   számlák   analitikája   hasonlóan   működik,   mint   a   forintos,   csak   a   fő   szerepet   a deviza   értéke   kapja.   Számla   mind   devizában,   mind   pedig   forintban   könyvelődnek.   Pénzügyi teljesítéskor   pedig   az   Apolló   automatikusan   elszámolja   az   árfolyam-különbözetet.   Az   év   végi árfolyam-különbség számolása is automatikusan történik. A   könyvelési   modulban   automatikusan   letárolásra   kerülnek   az   analitikákban   (pénzügy, tárgyi    eszköz,    további    modulok)    rögzített    bizonylatok    főkönyvi    könyvelése.        Nem    csak    az analitikákból    kerülhetnek    azonban    be    könyvelési    tételek,    hanem    lehet    úgynevezett    vegyes könyvelési   adatokat    rögzíteni.   A   könyvelési   modulban   találhatjuk   a   főkönyvi   kartonok,   főkönyvi kivonatok készítését is. A rendszerben 19 szempont szerint kérhetünk főkönyvi kivonatot. A   mérleg   és   az   eredmény-kimutatást   a   magyar   nyelven   kívül   angol,   német,   francia   nyelven is elkészíthetjük A     listák,     a     kimutatáshoz     nem     csak     a     képernyőn     tekinthetők     meg     ill.     printeren kinyomtathatóak,    hanem    számtalan    windows    formátumban     (PDF,    XLS,    DOC,    HTML)    le    is menthetők.     A     listák     adatai     tovább-feldolgozás     céljából     XLS,     dBase,     XML     és     további                 formátumokban is exportálhatóak . Ahhoz,   hogy   átfogó   képet   kapjunk   gazdálkodásunkról,   nemcsak   mérlegre   és   eredmény- kimutatásra   van   szükségünk,   hanem   készíthetünk   a   vagyoni   helyzet,   illetve   a   pénzügyi   helyzet alakulásáról és a mérleg- elemzésről mutatókat, továbbá cash flow-t is. A   külföldi   érdekeltségű   vállalkozások   a   főkönyvi   kivonatot,   a   tervelemzés t   elkészíthetik   a számlarendben   feltöltött   külföldi   számlaszámok   szerint,   azok   idegen   nyelvű   megnevezésükkel akár a könyvelt forint értékben, akár devizára (napi, havi átlagárfolyamon) átszámolva. A    deviza    könyvelési    menüpontban    találhatjuk    az    analitikákban    devizában    rögzített gazdasági    események    könyvelési    tételeit.    Itt    is,    mint    a    forintban    történő    könyvelésnél, lehetőség van vegyes könyvelési tételek rögzítésére akár a bizonylat- nyomatásával együtt. Vegyes   könyvelési   tételek   (pl.   költség-felbontás)   gyakran   Excel-ben   elvégzett   számítások alapulnak.    Mind    a    forint,    mind    a    deviza    könyvelési    menüpontban    lehetőség    van    XLS formátumú   feladások   fogadására.   Ez   komoly   előnyt   jelenthet,   mert   lehetővé   teszi   a   külső   vagy belső hálózaton érkező feladások közvetlen feldolgozását. A   munkaszám,   a   három   (bármilyen   célra   használható)   analitikus   mező   gyakran   strukturált felépítésű.   Pl.   az   első   két   pozíció   adja   meg   a   gyáregységet,   a   következő   két   pozíció   a   főosztályt, az   ezt   követő      kettő   pedig      az   osztályt   azonosítja.   A   könyvelési   elemzések   nem   csak   mező teljes tartalmára, hanem ezen pozíciók tetszőleges kombinációjában is elkészülnek. Az    áfa    analitikába    a    folyószámlás    tételek    rögzítésekor    automatikusan    bekerülnek    az adatok.   Adatbevitelkor   megadandó   egy   Apollós   áfa-kód,   amely   meghatározza,   hogy   az   áfa- bevallás    mely    sorába    fog    kerülni    az    áfa-alap    és    az    áfa    értéke.    Programunk    elkészíti bevallásokat és átadja az ABEVJAVA programnak. Az   áfa   időszakának   lezárása   után,   ha   lezárt   időszakra   rögzítünk   egy   elkésett   bizonylatot, akkor   a   rendszer   figyelmezet   a   lezárt   időszakra   és   az   eredeti   teljesítés   időszakát   megőrizve automatikusan    beteszi    az    értékeket    az    első    nyitott    időszak    első    napjára.    Az    áfa-analitika megmutatja az elkésett tételeket és így elvégezhetjük az esetleges áfa önrevíziót. A     Visual     Apolló     rendszerben     zárhatjuk     a     könyvelési     adatokat     is     havonta,     nem könyvelhetünk lezárt időszakra könyvelünk. A   Visual   Apolló   rendszerben   14   könyvelési   időszak   található.   A   0-s   hónap   a   nyitó,   a   13. hónap   a   záró   hónap.   A   fogalmi   adatok   a   nyitástól   és   a   zárástól   elkülönítésre   kerültek,   a tizenkét hónap akár el is térhet a naptári időszaktól. A      gazdaságiév-zárás      funkció      automatikusan      lezárja      az      évet,      összevezeti      az eredményszámlákat és megnyitja főkönyvben és az analitikákban is az új évet. A   számviteli   törvény   egyre   több   cég   számára   biztosítja   a   devizában   történő   könyvelést.   Az Apolló rendszer már több, mint tizenöt éve képes nem forintban történő könyvelésre is.

CRM Apolló modul

A CRM rendszerünk több területet fed le: - kapcsolattartás meglévő és jövőbeni partnerekkel - vevői szerződések kezelése és abból történő automatikus számlázás - szállítói számlák kezelése - projektek kezelése - ügyfélszolgálat - dokumentumok kezelése - feladatok kiadása és életútjának figyelése A CRM modulunk szerves része a programcsaládnak. A tényadatokra valós idejű rálátása van. Használata nélkülözhetetlen minden társaság számára is, minden olyan funkciót tartalmaz, ami nem tartozik a számvitel területéhez. A CRM Apolló rendszert úgy fejlesztettük, hogy a leggyakrabban felmerült általános igényeket elégítse ki. A program valamennyi modulját elláttunk csatlakozás pontokkal. Kérésükre elkészítjük a saját munkafolyamataikhoz a szükséges fejlesztéseket, amelyek – a csatlakozási pontokhoz illesztve - szerves részét képezhetik a CRM Apolló rendszernek

Tárgyieszköz-nyilvántartás modul

A    számítógépes    tárgyieszköz-    nyilvántartási    és    -elszámolási    modul    célja    a    társaságok tulajdonában,    kezelésében    lévő    tárgyi    eszközök    teljes    körű,    naprakész    nyilvántartása,    az eszközökben    bekövetkezett    állomány-változások    kezelése,    továbbá    az    értékcsökkenés    és értékcsökkenési leírás számítása, kezelése, könyvelési feladás készítése. A   Visual   Apolló   Tárgyieszköz-modulban   lehetőség   van   egységek,   csoportok,   leltár-körzetek szerint   nyilvántartani   a   különböző   eszközöket.   Kialakíthatunk   KSH-jogcímeket,   így   a   statisztikai adatszolgáltatásaink könnyen elkészíthetőek. A   leltári   számokhoz   hozzárendelhetünk   cikkszámot,   így   a   rendszer   lehetőséget   biztosít,   a készletgazdálkodási   és   a   tárgyi   eszköz   modul   között   az   adatok   átadására,   fogadásra   (tárgyi eszköz készletté minősítése, illetve a készletből tárgyi eszközzé történő  átminősítés). A   Tárgyieszköz-modulban   lehetőség   van   egyed i ,   illetve   azonos   eszközök   esetén   csoportos nyilvántartásra    is,   valamint   megadhatunk   a   számviteli   politikánknak   megfelelően   maradvány- értéket és a fejlesztési tartalékot is. Az   értékcsökkenés   elszámolásánál   választhatunk   lineáris,   fix   összegű,   vagy   kis-   értékű leírási   módot.   Megadhatjuk   a   leírási   módot   számviteli   törvény   szerint,   adótörvény   szerint, illetve   egy   harmadik   módszer   szerint   (pl.   a   külföldi   anyacég   igénye   szerint)   külön-külön   és ezekről később összehasonlító listákat nyomtathatunk. A   tárgyi-eszközeinkben   bekövetkezett   változásainkat   (állománycsökkenés,   részállomány- csökkenés,      aktiválás,      ráaktiválás,      értékcsökkenés,      értékesítés,      számviteli      átértékelés, készletből    aktiválás,    készletből    visszahelyezés)    rögzíthetjük    a    kartonjainkon,    egyidejűleg    a megfelelő főkönyvi könyveléssel együtt. A   Visual   Apolló   arra   is   odafigyel,   hogy   az   eszközeinkben   bekövetkezett   változásokhoz   az alap-bizonylatokat   elkészíthessük,   így   az   üzembe   helyezési   és   a   selejtezési   jegyzőkönyvet   is kinyomtathatjuk. A   kimutatások   között   sok   hasznos   listát   találunk,   mint   például   a   tárgyieszköz-tükör ,   az adórendelet   és   a   számviteli   rendelet   szerinti   értékcsökkenési   lista,   a   nem   aktivált   beruházások listája,    külföldi    elszámolás    szerinti    értékcsökkenés,    nullára    leírt    tárgyi    eszközök    listája    és további kimutatások.

Házi pénztár modul

A házi pénztár (forint és más devizák) kezelésére háromféle módszert biztosít a rendszer: csak pénztárbizonylatok készítése, pénztárbizonylatok készítése utókontírozással, pénztárbizonylatok készítése azonnali könyveléssel. A   tapasztalat   az,   hogy   a   pénztárat   nem   mindig   könyvelési   szakember   kezeli   Ez   utóbbiak kedvéért,   munkájuk   megkönnyítésére   felépíthetünk   egy   könyvelési   segédletet   is.   Ez   lehetővé teszi,   hogy   a   többször   előforduló   gazdasági   eseményeket   csak   egyszer   kelljen   kontírozni,   s   a bizonylat készítésekor választani lehet közülük. Az   időszaki   pénztárjelentést   elkészíthetjük   a   zárási   menü-pontból,   mely   tartalmazza   a címletezést   is.   Amennyiben   (valós   vagy   az   5   Ft-ra   történő   kerekítésből   adódó)   hiány   vagy többlet van, a rendszer lekönyveli a megfelelő főkönyvi számlákra az eltérést.

Pénzügyi modul

A    Bank    és    adó    modul    a    pénzügyi    funkciók    széles    skáláját    nyújtja.    Ugyanúgy,    mint    a pénzügyi    könyvelési    modulban,    10    különböző    csoportban    iktathatjuk    a    bejövő    szállítói számlákat, iktatás után pedig már lehetőség nyílik az utalásra. Az   automatikus   utalás   menüpontban   összegyűjthetjük   a   pénzügyileg   még   nem   teljesített szállítói    ill.    import    számláinkat.    Listáinkat    szűkíthetjük    különböző    szempontok    szerint, partnerre,   teljesítési   időre,   fizetési   határidőre,   munkaszámra,   analitikus   kódokra   és      további szempontok   szerint..   Az   elkészített   listából   még   mindig   kiválaszthatjuk,   hogy   melyik   számlából mennyit   szeretnénk   utalni.   Ezek   a   tételek   bekerülnek   az   átutalásra   várók   közé,   ahonnan   a banki szoftver által igényelt helyre és formátumban exportálhatjuk a csomagot. Nemcsak   az   utalási   tételek   összegyűjtésével,   hanem   a   banki   kivonatok   fogadásával   is hozzájárul   a   Visual      Apolló   a   pénzügyi   könyvelési   feladatok   gyors   feldolgozásához.   Az   adatok fogadása   során   beolvashatjuk   a   banki   kivonatot.   Ha   a   terhelendő   tételek   a   Visual      Apolló rendszerből     indultak,     a     program     automatikusan     felismeri,     hogy     mely     szállító     melyik számlájára   kell   rögzíteni   az   összegeket.   A   vevőktől   érkezett   összegeknél   pedig   a   rendszer minden    olyan    lépést    automatikusan    elvégez,    melyet    az    ember    is    megtenne:    értelmezi    a közlemény   rovatot,   a   vevő   bankszámlaszámát   is.   Ha   nem   egyértelmű   a   közlemény   rovat   olyan vevőknél,   akik   már   legalább   egyszer   utaltak,   akkor   a   bankszámlaszám   alapján   felismeri   a partnert    és    felkínálja    a    (többi    számlák    közti    választás    lehetőséggel)    legrégebbi    ki    nem egyenlített     számlát.     A     vegyes     tételeknél     pedig     mi     adjuk     meg     a     főkönyvi     számot,     a munkaszámot és az analitikus kódokat. Az      adó-analitikában      nyilvántarthatjuk      az      adóbefizetéseinket.      Készíthetünk      adó- folyószámlát,   melyben   rögzíthetjük   a   fizetendő   és   a   befizetett   összegeket.   Megadhatjuk   az analitikába   adónként   az   előírás   és   a   befizetés   főkönyvi   számait,   a   fizetés   gyakoriságát,   napját, a befizetési bankszámlaszámot, így automatikus utalás-előkészítést is tudunk generálni. Az   adó-analitikából   elkészíthetjük   a   havi,   a   negyedéves,   vagy   az   éves   áfa-   bevallást   és exportálhatjuk azt az APEH kitöltő programjába. A   gazdasági   döntések   meghozatalánál   nagyon   fontos,   hogy   a   vezetők   tisztába   legyenek   a cég   likviditásával.   A   Visual   Apolló   elkészíti   a   pénzügyi-   likviditási   tervet,   ami   nem   csak   az iktatott    számlákat,    hanem    a    megrendelések,    szerződések,    várható    eseti    és    rendszeres kifizetések pénzügyi adatait is tartalmazza.

Konszolidált mérleg készítése

Számos   tulajdonosnak   van   több   vállalkozása,   amely   együttes   eredménye   adja   meg   az   igazi nyereséget.    Számolásakor    figyelmen    kívül    kell    hagyni    az    egymás    közti    árbevételeket    és költségeket.   A   „konszi”   modul   képes   a   kijelölt   cégek   adatait   összevonni   úgy,   hogy   kiszűri   a belső   folyamatok   eredményét.   Az   így   kapott   adatokból   bármilyen,   a   könyvelési   modulban szereplő    kimutatás    (főkönyvi    kivonat,    mérleg-    és    eredmény-kimutatás,    cash-flow,    további kimutatások) elkészíthető, amely a könyvelési rendszer szolgáltatása .
· · ·