Visual Apolló vállalatirányítási rendszer
Multi Informatikai Kft. |  info@multi.hu | Tel: +36 1 209-55-58

Egy szoftver, amely Önnel gondolkodik.

Front office modulok
Amíg   a   back-office   összes   modulok   valamennyi   vállalkozás   számára   egyaránt hasznosak,   használhatóak   voltak,   addig   az   Apolló   rendszer   front-office   modulja   a társaságok   tevékenységétől   függően   vehetők   birtokba.   Azonban   itt   is   van   két modul, a mely ágazattól függetlenül javasolt: CRM + Szerződés  + Projekt + iktató modul Vezetői információs rendszer Néhány modulunkat csak az arra szakosodott vállalkozások használhatnak: Kereskedelmi      és      készletgazdálkodási      modul:       vevői,      szállítói megrendelések,        készlet        beszerzés,        értékesítés,        optimális raktárgazdálkodás,   magánvámraktár,   bizományosi   raktár,   készletekkel kapcsolatos leltározások, kimutatások, elemzések Termelésirányítás    és    készletgazdálkodás    modul:     gyártási    eljárások, gyártási      ütemtervek,      rendelések,      anyaggazdálkodás,      lekötött kapacitások, előkalkuláció, gyártási utasítások, elemzések Kiskereskedelmi értékesítés modul Web áruház (e-Apolló) Közüzemi szolgáltatók alrendszere Helyiség és lakásmenedzser alrendszer Szállítmányozás modul Fuvarozás modul

A CRM + Szerződés  + Projekt + Iktató modul (röviden CRM modul)

A   bevezetőben   már   írtunk   arról,   hogy   a   Multi   Informatikai   Kft   és   az   Apolló rendszer    az    informatikát    egységes    eszközként    képzeli    el,    amelyek    közti adatáramlás   előre   definiált   és   automatikus.   Így   kerülhet   sor   egy   másik   sokáig   önállóan   kezelt   –   CRM   rendszer   megemlítésére.   A   Multi   Informatikai Kft    gondolatban    ennél    is    tovább    megy,    egységes    rendszerként    kezeli    az ügyfélkiszolgáló   rendszerrel   a   szerződés-nyilvántartást,   a   projektkezelést   és az   iktató   modul.   Ezek   azok   a   területek,   amelyekből   adatok   keletkezhetnek   a korábban     leírt     back-office     rendszerek     felé,     működésük     –     számomra –elképzelhetetlen az ERP modulok nélkül.        A CRM rendszer alapgondolata: „Az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel való támogatása. Egy központi ügyféladatbázist kialakítva minden szempontból meg kell/lehet ismerni az ügyfelek igényeit, jellemzőit, így azok jobb kiszolgálásban részesülhetnek.” Egy vállalkozás célja, hogy termékeket értékesítsen ill. szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.  Sok erőfeszítésbe kerül egy ügyfél megszerzése, de legalább annyi energiát kell fordítani meglévő ügyfeleink megtartására is. Marketing szakemberek szerint, azok a vevők, akiket háromhavonta nem szólítanak meg (személyesen, telefonon), előbb-utóbb elmaradoznak. A CRM Apolló rendszerrel összeállíthatunk egy kérdőívet, amelyet vevőlátogatás alkalmából feltehetnek az üzletkötőink, melyet  kiértékelhetünk. Manapság a társaságok munkatársai a napi feladat elvégzéséhez (az ügyviteli rendszeren kívül) egy szövegszerkesztőt, egy táblázatkezelőt és egy levelező programot használnak. Egyre többen ismerik fel, hogy az információ birtoklása, szakszerű felhasználása egyenlő a hatalommal. Meg kell becsülnünk az ügyfeleket, a velük kapcsolatos információkat – mint az orvosok a korlapokat – össze kell gyűjtenünk. Mielőtt egy ügyféllel felvesszük a kapcsolatot, megnézhetjük milyen események történtek a múltban, mikor és mire költötték a pénzüket nálunk (és mire nem). Ha a vevő érzi, hogy fontos nekünk, a jövőben is stabil vásárlónk marad. A CRM Apolló rendszer az ügyfeleket két külön csoportba sorolja a meglévő és a potenciális vevőket. Mindkét csoportra marketing tevékenységet végezhetünk, a meglévő partnereknél elemzést végezhetünk, megbecsülhetjük a jó vevőket, ösztönözhetjük a lemorzsolódókat. A partnerek kommunikációjakor keletkezett információkat, dokumentumokat hozzáfűzhetjük az ügyfelekhez, feladatokat írhatunk elő munkatársaink számára, amely számon kérhetünk tőlük. A dokumentumokat két szintű (jogosultsággal ellátott) mappába rendezhetjük. Az adatokat átvehetjük az MS-Outlook levelező rendszerből, a beszkennelhetjük az aláírt szerződéseket. Az eddigi folyamatok még nem, de a következők már érintik a back-office modulokat is. A partnerekkel történő megállapodásokat szerződésekben szokás rögzíteni. A CRM Apolló rendszer képes nyilvántartani mind a terméket/szolgáltatást nyújtó, mind azok igénybe vételét rögzítő szerződéseket. A szerződéseket minta szerződések alapján az Apolló rendszer is képes előállítani. A szerződések lehetnek egyszeri kapcsolatot (vásárlást) vagy rendszeres kapcsolatot leírók, melyek számlázása automatikus. A szolgáltatást igénybe vevő szerződéseknél költségkeretet határozhatunk meg, melynek terhelését figyeli a rendszer. A szerződésekhez rögzíthetünk egyedi szolgáltatásnyújtásokat is (munkalapok alapján), amelyek számlán való szereplését az Apolló rendszer gondoskodik. A szerződések egy speciális területe a projektek, melyből megkülönböztetünk belsőt és külsőt. A projekt a következő információkkal ill. funkciókkal rendelkezik: Árbevételi és költségterv a teljes projektre ill. az azt alkotó alpontokra Időben egymásra épülhetnek a folyamatok A folyamatoknak felelősük van, akinek ez beépül a többi feladata közé. Munkaidő felhasználást rendelhetünk a folyamatokhoz A szükséges anyagrendelések, gyártások vezérelhetők a „Kereskedelmi és készletgazdálkodási modulunkba„ A CRM Apolló rendszer segíti az ügyfélszolgálat munkáját, információval látja el a munkatársakat akik rögzítik a megbeszélés jegyzőkönyvét és feladatokat írhatnak elő a felmerült igények teljesítésére. A CRM Apolló rendszerbe is számos ponton beépíthetőek a felhasználók saját kéréseik.

Vezetői információs rendszer

Többen   önálló   termékként   hirdetik   az   un.   adatbányász   programokat.   Az Apolló    rendszerhez    nem    kell    külön    programot    vásárolni,    része    az    Apolló programcsaládnak. A    Visual    Apolló    rendszer    VIRtus    modulja    egyedi    és    felhasználó    által kialakítható    jelentéseket    készít    háromdimenziós    táblázat    adatai    alapján: tervkészítés    és    -elemzés,    költség-kimutatás,    az    értékesítési,    termelési, komissiós,   megtérülési   és   vevői   statisztikák.   Ezek   a   kimutatások   Excel   alapú táblázatok,   melyek   átküldhetőek   egy   másik   táblázatkezelő   rendszerbe   akár, vagy     grafikusan     is     megjeleníthetőek.     A     táblázatok     jogosultságokhoz köthetőek, így mindenki csak a saját információit láthatja.

Kereskedelmi és készletgazdálkodási modul

Egy kereskedelmi rendszer tökéletes működése a jó törzsadatokon múlik Az Apolló rendszerben cikket rendkívül sok információval ruházhatjuk fel, melyek közül hadd emeljük ki a beszállítói információkat, a cikkenkénti több mértékegységet (gyűjtő vonalkód kezelésével együtt), rendelés kapcsolatos információkat, minimum, maximum készletszinteket, a jövedéki termék, a környezetvédelmi termékdíj speciális adatait. Ötfajta listaárával, 25 fajta engedménnyel, igény szerinti egyedi áraival az Apolló rendszer rugalmasan megfelel az árpolitikák szabad  kialakításának. Cikkenként ill. áruforgalmi típusonként megadhatjuk a könyvelési adatokat, ezzel automatikusan könyveli a készletmozgásokat. A rendszerben fogadhatjuk a vevői megrendeléseket az internetes kereskedelmi rendszerből (B2B, B2C) vagy manuálisan is felvehetjük azokat. A készleten lévő megrendelt termék lefoglalhatjuk a vevőnek, ha nincs, akkor átadhatjuk a vevői igényt a szállítói rendelés-nyilvántartásnak, amit kiegészíthetünk a raktárra történő rendeléseinkkel. Mindkét rendelés-nyilvántartás végigköveti a rendelés valamennyi fázisát, a kimenő leveleket elkészíti és faxon, e-mail-en elküldi a partnernek. A bejövő dokumentumokat szkennerrel hozzáfűzhetjük a nyilvántartáshoz, bármikor képernyőn megnézhetjük őket. Bevételezhetjük az árukat a szállítótól, a konkrét vevői rendelésre érkezetteket (automatikusan) lefoglalhatjuk. A   Visual   Apolló   rendszer   az   alap-,   és   segédanyagok,   kereskedelmi   áruk adatait   közt   nyilvántartja   a   beszerzéssel   kapcsolatos   információkat:   kik   a beszállítók,   mennyiért,   milyen   szállítási   és   fizetési   határidővel   szállítanak.   A rendszerrel   a   gyártáshoz,   a   folyamatos   értékesítéshez   szükséges   cikkeket megrendelhetjük   a   szállítótól   úgy,   hogy   azzal   valamennyi   fázist   lekezelhetjük: árajánlatkérés     és     fogadás,     megrendelésküldés,     rendelés-visszaigazolás fogadása,   szállítási   megbízás,   bevételezés.   A   kimenő   levelek   magyar,   angol, német, olasz, francia nyelven is elkészíthetők. Az   importból   történő   beszerzések   során   a   készlet-könyvelésben   mindig nagy    gondot    okoz    az    utólag    érkező    áruszámla,    vámhatározat,    szállítási költség   számla,   illetve   egyéb,   a   beszerzési   árba   beletartozó   költségszámla. Ezeket    az    utólag    érkező    költségeket    fel    kell    osztani    a    már    felhasznált, értékesített,   illetve   a   még   raktárban   maradt   készletekre.   Ezt   a   Visual   Apolló egy   gombnyomással   megoldja:   a   megfelelő   értékeket   az   utolsó   bizonylat megérkezésekor   felosztja   a   készletekre,   illetve   lekönyveli   a   már   felhasznált készletekre jutó költséget. Az értékesítés történhet közvetlenül számlázással (akár rendelésre akár anélkül), vagy kiszállíthatjuk az árut szállítólevéllel, majd áruátvétel után - akár több szállítólevelet egyszerre - számlát készíthetünk belőle. A program képes számtalan raktár kezelésére, melyek között mozgathatjuk áruinkat. Igény szerint direkt módon is (selejtezés, minta) megváltoztathatjuk készleteinket, kezeli az áfa raktárak, a bizományba adott és a bizományba kapott készleteket is. A   STORE   modul   kimutatásaival   pontos   képet   kaphatunk   készleteinkről,   azok változásáról,    ABC    elemzésével    korábbi    időszak    adataival    vethetjük    össze jelen időszak adatait. A legfontosabb kimutatások az alábbiak: Raktárforgalmi jelentés Összesített forgalmi jelentés Beszerzési statisztika Értékesítési statisztika A legjobb… (termék, vevő, szállító, …) ABC termék és vevőelemzés Elfekvő készletek A    modul    menü-rendszere    az    áru    fizikai    útja    követéséhez    szükséges funkciókat tartalmazza, használata pedig néhány óra alatt elsajátítható.

Termelésirányító és készletgazdálkodási modul

A    termelő    cégek    számára    készülő    rendszernek    magában    kell    foglalnia mindazon    funkciókat,    amelyeket    az    előző    pontban    leírt    kereskedelmi rendszer,     hiszen     az     alapanyagokat     ugyanúgy     be     kell     szerezniük,     a készterméket    pedig    értékesíteniük    kell.    Sok    esetben    a    termelő    cégek felvállalják    a    társcégeik    termékeinek    értékesítését    is.    A    fentiek    miatt    a Termelésirányító   és   készletgazdálkodási   rendszer   a   kereskedelmi   rendszere épülve a következő funkcióval egészíti ki azt: Minőségellenőrzés Azon   termékek   (alapanyagok,   alkatrészek,   ill.   kereskedő   cég   esetében   áruk), melyeknek    minőségét    a    gyártás    megkezdése    előtt    ellenőrizni    kell,    egy „karantén”    raktárba    kerülnek.    A    bevizsgálás    után    pedig    átkerülnek    a megfelelő alapanyag-, alkatrész- vagy áru-raktárba. Gyártási folyamatok Nyilvántarthatjuk    a    humán    és    gépi    erőforrásainkat    (szakképzettség/típus, előfordulás,    darabszám).    Megadhatjuk    a    gyártási    folyamatok    leírását:    az anyagszükségletet,    a    gépi-    és    humán    erőforrás-igényt    és    az    időigényt. Kapcsolódó    folyamatok    esetén    hasonló    módon    megadhatjuk    a    félkész termékek   előállításának   leírását   is.   A   gyártási   folyamat   anyagszükségletében szerepelhet     félkész     termék     is,     melyek     az     anyagszükségletek     között szerepelhetnek   az   alapanyagok   mellett.   Gyártás-   tervezésekor   a   rendszer ellenőrzi,   hogy   van-e   raktáron   a   szükséges   félkész-   termék,   s   ha   nincs,   akkor rendelkezik annak legyártásáról is. Előkalkuláció A   gyártáshoz   szükséges   anyagok   beszerzési   értékeit   „ismeri”   a   rendszer. Megadhatjuk   a   humán   és   gépi   erőforrások,   az   általános   költségek   gyártási egységre vonatkoztatott egységárait, melyből előkalkuláció elkészíthető. Gyártás A    vevői    rendelésből    fogadja    a    megrendelt    termékeket    szállítási    határidő szerint,     mely     kiegészíthető     az     esetleges     raktárra     történő     gyártáshoz szükséges     rendelésekkel.     Az     igény     alapján     –     a     gyártási     folyamatok ismeretében    –    elkészíthetjük    a    termelési    tervet.    A    program    a    hiányzó alapanyagok listáját átadja az anyagbeszerzésnek. A    gyártás    befejezésekor    -    a    normák    alapján    –    csökkenti    az    alap-    és segédanyagok   készleteit,   s   a   késztermékeket   raktári   nyilvántartásba   veszi.   Az azonosításhoz    szükséges    dokumentumokat    -    vonalkóddal    vagy    a    nélkül, doboz, raklap azonosítóval - elkészíti a rendszer. Utókalkuláció A    gyártási    folyamat    befejeztével    a    ténylegesen    felmerült    költségekről utókalkulációt végezhetünk. Késztermékek értékesítése A   késztermékeket   –   rendelés-nyilvántartás   szerint   –   a   kialkudott   klauzák alapján    („a    vevő    jön    a    termékért”,    „a    szállítást    kért”    és    így    tovább) értékesíthetjük.    A    raktári    kiadáshoz    (kapujegy),    szállításhoz,    késztermék átadáshoz      szükséges      szállítóleveleket      kinyomtatja      a      rendszer.      A szállítólevelek    alapján    automatikusan    elkészíthetjük    a    számlákat,    melyek adatai    automatikusan    átadódnak    a    pénzügyi,    a    könyvelési    és    az    áfa- nyilvántartási rendszernek. Üzemi karbantartás A    Visual    Apolló    ezen    funkciója    segítségével    a    gépek    karbantartásait ütemezhetjük,    s    regisztrálhatjuk    az    elvégzett    karbantartásokat,    melyek költségeit figyelembe vesszük az elő-, illetve utókalkulációban. Kimutatások, elemzések A   Visual   Apolló   kimutatásai,   elemzései   segítségével   tételesen   és   összesítve   is ellenőrizhetjük   a   készletek   változásait,   az   aktuális   és   az   elfekvő   készletek.     ABC   elemzésével   pedig   az   adott   időszakot   összevethetjük   az   előző   év   hasonló időszakával. A   „Termelésirányítási   és   készletgazdálkodási   modul”   szerves   része   a   Visual Apolló    rendszernek.    A    cikkek    mozgásainak    adatai    (beszerzés,    gyártás, értékesítés)     automatikusan,     valós     időben     letárolódnak     a     pénzügyi,     a könyvelési és az áfa-nyilvántartási rendszerben. A   Visual   Apolló   általános   rendszer,   így   mind   a   vegyiparban,   textiliparban, élelmiszer-iparban,   elektronikai   gyártásban,   mind   pedig   további   iparágakban egyaránt használható.

Kiskereskedelmi értékesítés modul

A     Visual     Apolló     rendszer     rendelkezik     APEH     engedéllyel     rendelkező pénztárgépes   alrendszerrel.   Ez   a   Kassza-Mix   program,   amely   támogatja   a kiskereskedelmi,   a   törzsvásárlói,   és   a   szállítóleveles   értékesítést   is,   valamint integráltan      kapcsolódik      a      vállalatirányítási      rendszerhez.      Vonalkódos árunyilvántartás kezelését is lehetővé teszi. A Kassza-MIX egy olyan, az APEH által bevizsgált, számítógépen futó program, amely vezérli a Samsung SRP-270DF típusú adómemóriás, vevőkijelzős nyomtatókészüléket, így teljes körű pénztári funkciók megvalósítására alkalmas. A cikkek beazonosítása vonalkód kezeléssel történik. A rendszer integráltan együttműködik az Apolló ügyviteli rendszerrel, képes azok cikk-, partner-, egyéb szükséges adatainak átvételére, és forgalmi adatok visszaküldésére, így az ügyviteli rendszerben nincs szükség értékesítési adatok rögzítésére, értékes időt spórolva meg ezzel, illetve kiküszöbölve számos hibalehetőséget. A Kassza-MIX által támogatott értékesítési módok: Kiskereskedelmi értékesítés: „Hagyományos” eladás, amelyről tételes nyugta készül. Egyszerűsített számlával történő értékesítés: Ebben az esetben az értékesítésről a vevő által elszámolható, egyszerűsített számla (adóügyi bizonylat) készül, amelyen a cikkeken túl szerepelnek a vevő adatai is. Értékesítés szállítólevél alapján: Ennél az értékesítésnél a rendszer szintén egyszerűsített számlát állít elő, de a rajta szereplő tételeket (cikkeket) a szállítólevél száma alapján a kereskedelmi rendszerből emeli át, nincs szükség azok vonalkód alapján történő rögzítésére. A rendszerrel elvégezhetők a nyitás-zárás, betét-kivét funkciók, valamint különböző jelentések állíthatók elő. A Kassza-MIX program automatikusan fogadja a  Visual Apolló rendszerből a cikktörzset, az összes engedményt valamint a vevőtörzset, és automatikusan feladja az értékesítésre vonatkozó adatokat.

Webáruház (e-Apolló)

Az internet közelebb hozza a terméket a vevőhöz. Nem csak az üzlet nyitva tartása alatt, hanem a nap 24 órájában bárki, bárhol megnézheti a kínálatot, és rendelhet közülük. Az Apolló rendszer internetes áruházi rendszere az e-Apolló rendszer, amelynek feladata: tájékoztassa a vevőket termékekről, árakról, akciókról vevők megrendelhessék a kívánt terméket vevők tájékoztatást kapjanak a rendelésük állásáról, egyéb őket érintő (pl.  rendelések állásáról, számlákról) kérdésekről Az e-Apolló rendszerrel összehangolhatjuk több, egymással nem konkuráló kereskedelmi egységek értékesítését, ezzel megoszthatjuk a marketing- és üzemeltetési költséget.  Az e-Apolló rendszer grafikája alkalmazkodik a cég arculatához, menürendszere az felhasználó kívánsága szerint építhető fel. Az e-Apolló rendszer szorosan illeszkedik az Apolló kereskedelmi és készletgazdálkodási rendszerhez, de attól függetlenül, más rendszerekkel is összekapcsolható. Az e-Apolló rendszerrel nem csak a lakosságot szolgálhatjuk ki, hanem bejelentkezési mechanizmusa ki is zárhatja őket. Ebben az esetben a törzsvevők, a viszonteladók számára nyújthatunk naprakész információt. Fogadhatjuk megrendelésüket, amely automatikusan bekerül a kereskedelmi rendszer rendelés-nyilvántartásába.  Ezzel is pontosíthatjuk, költségkímélőbbé tehetjük az adminisztrációt.
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·